Om kunstnerskapet og kunstneriske planer 

Introduksjon

Etter en avbrutt kunstutdannelse ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS) ble jeg medlem av Norske Grafikere i 1998.  Jeg fikk opplæring i grafiske teknikker ved Asker Kunstskole .  Dette var organisert som kveldskurs en kveld pr uke.  Heldigvis har ikke min manglende kunstutdannelse vært direkte til hinder for meg i mitt kunstnerskap.  Men jeg har gjennom flere år arbeidet i videregående skole som lærer i språkfag.  Dette har selvfølgelig krevd mye av den tiden jeg ellers hadde kunnet bruke til kunstnerisk utfoldelse.

 

Planer

Jeg har planer om å reise og besøke kunstgallerier og museer i Europa og få konkrete kunstopplevelser som kan berike meg som kunstner og inspirere meg i mitt videre ar beid med tegning og grafikk.  Morandi, Kollwitz, Picasso og flere – jeg trenger tid til fordypning i deres verker, og jeg trenger mot til å gå videre.

Jeg har som mål å få stille ut mine tidlige sort-hvitt arbeider hvor dyreskikkelser dominerer og føre dette temaet videre til dags dato i større formater.  Da må jeg først få råd til å kjøpe meg en større trykkpresse.  Jeg trenger også tilskudd til leie av lokale.  Noe annet jeg har veldig lyst til er å få innføring i lito.  Jeg vet at Norske Grafikeres verksted holder kurs.  Dette vil kunne gi meg mulighet til å utforske og eksperimentere med bruken av farge på en ny måte.  Fargene begynner å komme inn i kunsten min nå.

 

Kunstneriske målsettinger og sentrale elementer

I år og i fjor har jeg vært engasjert i en serie tolkninger av min hjemby Drammen.  Jeg har vist jernbanetomta på Gulskogen i et grafisk arbeid, scener fra elva, trafikken som dundrer forbi gamle skrøpelige hus samt en scene fra det gamle Drammen Slip og Verksted.  Både bildet fra elva og Drammen Slip er vedlagt her som dokumentasjon.  Det siste var jeg representert med til Kunst Rett Vest i år.  Jeg har også jobbet med bl.a. en kombinasjon av fortid og nåtid i samme trykk med motiv fra Holmen i Drammen.  Dette ligger også i dokumentasjonen.  Hvorfor denne opptattheten av byen?  Det har med røtter å gjøre.  Alt er i forandring i dag.  Det er det å kunne holde fast på noe av det som skjer, ikke flykte fra det.  Virkeligheten er her og nå, rå og brutal, men det skal være min tolkning av den, ikke en avbildning.  Jeg har tenkt å lage flere.  Det var fint å få en presentasjon i Drammens Tidende av det jeg holder på med med min hjemby, og jeg håper å få stilt ut disse i Drammen når jeg setter sluttstrek for prosjektet.

Jeg ser ikke noen motsetning mellom mitt fokus på dyreskikkelser og bymiljøer.  Hverdagens jag, flyt og bevegelse kan representeres både av dyr og biler, og dyrene kan igjen representere menneskene.  Dangerous Dogs versjon 2 er vedlagt i dokumentasjonen.  Denne ble jeg antatt med på Østlandsutstillingen i år.  Jeg legger også ved det beslektede Dogs som har vært utstilt på Novemberutstillingen i Drammen og Catzone.  Disse tre siste arbeidene er i koldnål og består av to plater hver.

 

Videre engasjement

Jeg tror nok jeg vil fortsette å utforske det mekaniske arbeidet på kobberplaten og prøve å få fram det særegne preget bare en ekte koldnålsstrek kan gi.  Sårene på platen, alle riftene, rettelsene, sporene etter prosessen er en del av veien fram til det endelige uttrykket.  Jeg skal være ærlig nok til å la det stå der, ikke skjule det.  Det skal være en del av konteksten alle arbeidene mine kan settes i.  Blant alle de polerte og maskinframstilte produktene vi omgir oss med  må vi også kunne tåle å se det ufullkomne vi mennesker skaper som et uttrykk for skjønnhet.